Hur väljer jag det bästa Myntstyrda Tvättmaskin?

by Quinn July 27

Det finns ett antal olika faktorer som du kan titta på när man väljer en mynt tvättmaskin, av vilka många är direkt relaterade till hur du planerar att använda den. Några viktiga funktioner att tänka på är laststorlek och tvätttiden, vilket kan påverka lönsamheten i enheten. Du kan också tjäna lite extra pengar från den här typen av maskinen om den har förmågan att dosera tvättmedel och sköljmedel. Många nyare enheter har också manipulera funktionalitet, vilket kan bidra till att förhindra potentiella kunder från att få gratis tvättcykler. Exakt hur viktigt varje funktion är att du kan lita på hur mycket enheten kommer att användas, vilket kan gångjärn till stor del på om du äger en tvättomat eller bara vill installera en myntautomater tvättmaskin i en hyra enhet.

Storleken på varje last som en myntstyrda tvättmaskin kan hantera, tillsammans med hur lång tid det tar att slutföra, kan vara viktigt om du driver en tvättomat. Du kanske vill leta efter stor kapacitet maskiner som fungerar snabbt, eftersom detta kan tillåta fler kunder att använda enheterna. De flesta mynt enheter kan du justera det belopp som varje last kostnader, så att du kan ladda en lämplig mängd baserad på lastens storlek.

Om du installerar en enhet i en hyresfastighet, kapacitet och hastighet är kanske inte lika viktigt. När du ger en mynt tvättmaskin till dina hyresgäster du har ett begränsat antal potentiella kunder, så att få fler människor i och ut snabbt kommer inte nödvändigtvis att leda till större vinster. För dessa situationer kan du titta på andra funktioner som kan hjälpa din vinst. En myntstyrda tvättmaskin som automatiskt doserar tvättmedel, sköljmedel och blekmedel för en extra kostnad kan ge ytterligare intäkter. I en tvättomat inställning, kanske du föredrar att ha separata automater tillhandahåller dessa produkter.

En annan viktig faktor att beakta när man köper en myntautomater tvättmaskin är stöld. Myntlådor som inte är väl säkrade kan bjuda uppmärksamhet tjuvar, men du kan också förlora pengar om människor kan kringgå betalningsmekanism helt. Många äldre maskiner har känt sårbarheter som gör det relativt lätt att använda en tvättmaskin utan att sätta några mynt i, eller genom att använda sniglar eller lägre värderade utländska pengar. Om stöld är ett bekymmer för dig, bör du leta efter en modell som är väl säkrad.

 • Vissa mynt tvättmaskiner automatiskt avstå sköljmedel.
 • Det är viktigt att känna till hur en tvättmaskin fungerar innan några mynt i den.
 • Vissa myntautomater tvättmaskiner kan automatiskt dosera blekmedel för en extra kostnad.

Hur vanligt är Sweatshop Labor?

by Quinn July 27

Prevalensen av sweatshop arbetskraft beror till stor del på definitionen som används. I sin mest allmänna definitionen, där begreppet avser att arbeta i ett slutet utrymme som är extremt svårt eller farligt, kan svältlöner anses ganska vanligt. Om definitionen används avser den allmänt hållna bilden av en fabrik med överarbetad, underbetalda arbetare blir sweatshop arbetskraft mindre vanligt än väntat, om än fortfarande utbredd i tredje världen. Enligt definitionen i USA Government Accountability Office, som säger att en sweatshop är en arbetsplats som bryter mot en eller flera statliga och federala arbetsmarknadslagar, förekomsten spikar, blir mycket vanligt. Använda en blandning av dessa definitioner, experter tror att ungefär 50 procent av tillverkare - särskilt i plagg industrin - anställa sweatshop arbetskraft.

Det kan vara svårt att avgöra det exakta antalet svältlöner i ett visst område på grund av det faktum att dessa arbetsplatser oftast, om inte alltid, bryter arbetslagar. Överträdelser inkluderar arbetaren ersättning lägre än minimilönen, barnarbete, och en allvarlig brist på säkerhetsföreskrifterna. Som ett resultat, många av dessa platser tenderar att dölja sin identitet som sweatshops genom ett antal sätt, däribland bestickning av regeringstjänstemän.

En annan faktor som bidrar till förekomsten av sweatshop arbete är den ekonomiska situationen i landet eller regionen. Många individer väljer att arbeta i sweatshops helt enkelt eftersom det inte finns några bättre alternativ i form av försörjning, även om ersättningen fortfarande inte kan stödja grundläggande levnadsstandard. Detta har lett till en ökad spridning av svältlöner i tredje världens ekonomier, där det finns en komparativ fördel att lösa för sweatshop arbetskraft snarare än att inte arbeta alls. I sin tur, det överflöd av individer som är villiga att arbeta för sådana förhållanden ger arbetsgivarna större incitament att köra svältlöner, eftersom den minimala investeringar i dessa arbetsplatser ger högre vinster.

Vissa ekonomer, som Jeffrey Sachs och Benjamin Powell, bestrida den populära uppfattningen att sweatshop arbetskraft bör betraktas som olaglig. Sweatshop förespråkare hävdar att arbetsplatserna är en nödvändighet för mer fattiga länder, där sweatshop arbetare tjänar faktiskt mer än genomsnittet. Sweatshops anses en ekonomisk stimulans att följa denna tankegång; arbetsgivare efter denna filosofi uppmuntras att öka antalet sweatshops i fattigare länder.

Andra experter motverka dock att släppa arbetsnormer i tredje världen skapar en nedåtgående spiral där människor är villiga att arbeta i alltmer värre situationer. Efterfrågan på arbete är betydligt större än antalet arbetstillfällen, vilket gör det nästan oundvikligt att löner och anställdas rättigheter kommer att fortsätta att trenden nedåt som svar på desperation. Arbetsgivare som följer denna filosofi gör ofta en punkt att se till att ingen av deras arbetare arbetar i sweatshops.

 • Vissa förespråkare hävdar att sweatshops erbjuder fördelar för fattiga länder.
 • Sweatshop kläder till stor del produceras i tredje världens länder.
 • Muta regeringstjänstemän är ett sätt att vissa företag dölja det faktum att de är svältlöner.

Vad är förhållandet mellan BNP och konjunkturen?

by Quinn July 27

BNP och konjunkturen är ekonomiska termer som används för att hänvisa till tillväxten, eller brist eller tillväxt av ekonomin i en nation. BNP är en akronym för bruttonationalprodukten. Förhållandet av BNP till konjunkturen är det faktum att konjunkturen kommer från beräkningar av verksamheten i BNP. Studera resultatet av BNP inom en konjunkturcykel kommer att ge en indikation på hur ekonomin i en nation är faring. BNP i en nation bestäms genom att beräkna efterfrågan på slutprodukter och tjänster som produceras av ett land. De konjunktur oro till den totala efterfrågan på den färdiga produkten inom en viss tidsram.

Konjunktur hänvisar till fluktuationer i BNP per cykel. Detta är den viktigaste förbindelsen mellan BNP och konjunkturen. Cykler mäts vanligen i termer av kvartalen. Som sådan, finns det fyra konjunkturcykler per år. Varje konjunkturcykel är nästan aldrig samma, som konsumtion och andra faktorer bidrar till uppgång och dopp i den slutliga beräkningen. En back-to-back droppe i BNP två kvartal leder till slutsatsen att ett land upplever en recession. En nedgång i BNP beror vanligtvis på att en minskning av olika typer av ekonomisk verksamhet, inklusive inhemska och internationella efterfrågan på slutprodukter.

En annan koppling mellan BNP och konjunkturcykeln kan ses i de perioder av expansion och perioder av kontraktion som uppstår under en konjunkturcykel. BNP går igenom perioder när den når en topp och sedan börjar sjunka. Vid andra tillfällen, bibehåller BNP på en något stabil nivå utan onödiga rusningstid och inga överdrivna nedgångar. Saker som sysselsättning eller arbetslöshet, detaljhandel och andra faktorer hjälper bidrar till uppgång och dopp i BNP-nivåer. Om människor inte har tillräckligt med verklig personlig inkomst, kommer de att bevara de inkomster som de har och minska detaljhandel utgifter och inköp av andra färdiga produkter. Denna brist på utgifterna kommer att orsaka ett dopp i BNP sedan ökade utgifter och efterfrågan på färdiga produkter är huvudansvarig för en tillväxt i BNP. Detta är anledningen till att en av de indikatorer på en recession är en konsekvent nedgång i detaljhandeln som konsumenter skygga spendera sin begränsade realinkomster.

Vad är restriktiv penningpolitik?

by Quinn July 27

En restriktiv penningpolitik är ett verktyg som den federala regeringen använder för att höja räntorna när de är för låga. Samma politik genomförs när sysselsättningsgraden är för hög. Kort sagt, det är ett sätt att bromsa ekonomin och ta med den till en mer balanserad eller stabil nivå.

I USA är Federal Open Market Committee (FOMC) en del av Federal Reserve och spelar en central roll i genomförandet av penningpolitiken på uppdrag av Federal Reserve. Detta är den kommitté som fattar beslut om vilka verktyg att använda för att styra ekonomin och styra den i den riktning som den behöver för att gå. Det är FOMC möter, röster och beslutar om att sätta en restriktiv penningpolitik på plats.

Ett sätt att en sådan penningpolitik uppstår är när FOMC säljer amerikanska statsobligationer. När människor på den öppna marknaden köper amerikanska statsobligationer, det tar mer pengar ur cirkulation, sätta dessa pengar i händerna på den federala regeringen.

Ett annat sätt den federala regeringen lägger en restriktiv penningpolitik på plats ökar diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan är räntan på vilka banker som är en del av Federal Reserve lån pengar till varandra. När diskonteringsräntan ökar, minskar den summa pengar som bankerna lånar ut till varandra. När bankerna har mindre pengar att låna ut då detta också tar pengar ur cirkulation till allmänheten - hålla den i händerna på regeringen.

Ett tredje sätt att Federal Reserve kan distribuera den här typen av penningpolitiken är att öka kassakravet. Varje bank i Federal Reserve-systemet krävs för att upprätthålla en viss nivå av pengar på banken. Ju högre kassakravet är, desto mer pengar banken har spara, vilket innebär mindre pengar att banken har att låna ut. När utlåningen minskar då finns det mindre pengar i omlopp.

Det yttersta målet för den restriktiva penningpolitiken och annan politik Federal Reserve sysselsätter är att skapa en stabil ekonomi. Om Federal Reserve ser att sysselsättningen är hög och priserna är låga, då de kan distribuera en restriktiv penningpolitik. Om det motsatta är sant då Fed använder verktyg för att hälla pengar in i systemet för att komma till allmänheten för att stabilisera en ekonomi som upplever en hög arbetslöshet och hög ränta miljö.

 • Restriktiv penningpolitik kan vara anställd av USA Federal Reserve.

Vad är det som utmärker Modern Human Resource Management?

by Quinn July 27

I de flesta företag, personalavdelningar ansvarar för rekrytering av nya medarbetare, sätta ihop förmåner paket, driva och utveckla utbildningsinitiativ, och arbetar med olyckliga medarbetare. Proffs på detta område tenderar också att förhandla med de anställda när det gäller frågor som lön och beteende politiken. En av de viktigaste egenskaperna hos moderna Human Resource (HR) förvaltningen är att yrkesverksamma inom detta område gör det deras primära mål att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna uppmuntras att ägna sig åt sitt arbete. Ett sätt på vilket moderna proffs human resource management göra detta är att genomdriva strikt policy för beteende bland medarbetarna. Till exempel kan alla anställda gå igenom kontinuerlig personalutveckling utbildning där de lär sig om språk och handlingar som är acceptabla och med uppmuntrade, kontra sätt att bete som kan leda till en negativ arbetsplats.

Ett annat kännetecken för den moderna personalledning är att yrkesverksamma uppmuntrar medarbetare att utvecklas professionellt och hjälpa dem att uppfylla sina mål. Till exempel är det vanligt för företag att ha en politik som gör det möjligt för alla arbetstagare att komma med förslag för hur de tänker verksamheten kan förbättras. Specialister inom personaladministration kan utveckla plattformar som de anställda kan använda för att uttrycka sina tankar och idéer. Likaså om de anställda känner att de ignoreras av handledare eller att de behandlas orättvist, de kan tala om dessa problem med specialister inom personaladministration.

Det är också vanligt att moderna proffs HR management för att engagera sig i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocesser varierar mellan företag och lediga jobb, även om det är vanligt att specialister inom personaladministration att sortera igenom ansökningar och meritförteckningar och att välja de dokument som visar arbetets krav, såsom rätt nivå av erfarenhet och akademiska förberedelser, har uppfyllts. Det är också vanligt att kandidater att intervjua med specialister inom personaladministration innan de möter chefer eller arbetsledare.

Många moderna proffs resurshantering mänskliga administrerar även tester för jobbsökande. Dessa tester kan vara personlighets eller etik tester som gör att specialister inom personaladministration att avgöra om kandidaterna är respekt på arbetsplatsen. De kan också administrera arbetsförmedling tester. Med dessa bedömningar, kan personalarbetare lära om kandidater har rätt kompetens, kroppar av kunskap, och karaktärsdrag för att fylla specifika positioner.

Proffs på modern personalförvaltning är också ansvariga för att motivera medarbetare att göra sitt bästa. Vissa personalarbetare kan tilldela läsmaterial till anställda som hjälper dem att förstå vikten av deras roller. Det är också vanligt att specialister inom personaladministration att ta in motiverande talare eller att engagera anställda i gruppövningar som betonar vikten av lagarbete och gruppdynamik.

 • Det är vanligt att specialister inom personaladministration att engagera medarbetarna i gruppövningar som betonar vikten av lagarbete och gruppdynamik.
 • Human resource management kan inkludera förhandlingar med de anställda när det gäller frågor som lön och beteende politiken.

Vad betyder en Back Office Staff göra?

by Quinn July 27

Front office personal tenderar att få uppmärksamhet, eftersom det är de kunderna ser när de betalar för artiklar på ett register eller be om hjälp i ett verksamhetsställe; back office personal är inte alls lika synliga, men de är lika viktiga. Några av de allmänna skyldigheter som backoffice personal utför är präster i naturen, till exempel besvara telefonsamtal, men dessa är vanligtvis från andra anställda. De tre stora avdelningar som i allmänhet utgör en back office är teknikavdelningen, som arbetar på att skapa nya datorprogram och upprätthålla de program som redan används; ekonomiavdelningen, som hanterar en businessâ € ™ s finanser; och mänskliga resurser.

Medan de flesta back office personal är välutbildade yrkesmän, kommer många arbetare inom detta område utföra allmänna kontorsuppgifter. De kan kopiera dokument, fax och e-post övriga anställda eller chefer, och organisera filerna. Några kommer också att svara på telefoner, men dessa samtal är sällan från konsumenter; mer typiskt de är från andra anställda eller ledning. Om en back office arbetstagare har att besvara telefonsamtal, då han eller hon kan också vara ansvarig för överföring samtal från en anställd till en annan.

Företagen behöver i allmänhet teknik, såsom program som styr kassaregister, databasprogram, och system för att beställa produkter från tillverkare eller lager. Den tekniska delen av ryggen kontorspersonal laddas med två vanliga uppgifter. Dessa anställda har oftast att arbeta på att ändra och förbättra befintliga system, så att företaget kan fungera snabbare. En annan vanlig uppgift är att upprätthålla den nuvarande tekniken genom att ge stöd till främre eller mellersta office personal om tekniken inte fungerar.

Om en back office personal arbetare tillhör ekonomiavdelningen, han eller hon är ansvarig för att hantera finanserna. Många av dessa arbetare utför löneavgifter, till exempel se till att alla betalas rättvist och verifierande arbetade timmar. Dessa anställda också kommer att skapa finansiella rapporter att visa andra anställda om företaget går upp eller ner, och de ser alla leverantörer får betalt.

Back office personal som tillhör personalavdelningen kommer att hjälpa de anställda om det finns några klagomål eller problem med ett jobb. Dessa arbetare är också ansvarig för att anställa och, ibland, utbilda nya medarbetare. Om de anställda är engagerade i oetiskt beteende, är det upp till dessa arbetstagare att utfärda varningar, och de kommer att vara ansvariga för bränning anställda som inte Heed varningar.

 • Det är viktigt att tänka på personlighet och människor färdigheter under backoffice rekryteringsprocessen.
 • En medlem back office personal ska ha utmärkta telefon färdigheter.
 • Back office personal kan vara inblandade i masskommunikation.

Vad är multifaktor Produktivitet?

by Quinn July 27

Multifaktorproduktiviteten (MFP) är en typ av bedömning som används för att mäta produktivitetsnivån eftersom det gäller förändringarna i produkt utgång i förhållande till det totala antalet ingångar inblandade. Denna typ av mätning anges i termer av produktion per enhet, vilket möjliggör identifiering av varje form av indata som är involverad i driften. Ett antal olika branscher använder sig av denna mätning som ett sätt att förstå relationen mellan antalet producerade enheter och de resurser som måste konsumeras för att producera varje färdig enhet.

Som namnet antyder, söker multifaktorproduktiviteten för att förklara den effekt som någon typ av förändringar i ingångarna är förknippade med en produktionsprocess kommer att ha på det totala antalet enheter som produceras av den processen. I många fall kommer mätningen bära övervägande av andra än bara borttagande eller tillsats av en viss faktor från den uppsättning av insatsvaror förändringar, och kommer att möjliggöra andra faktorer som kan utöva ett visst inflytande som inte lätt kan redovisas på grund av någon form av anpassning till den kärnklass ingångar. Till exempel kommer att bedöma multifaktorproduktivitet brukar innebära att försöka bedöma vilken typ av förändringar konsekvens i ledande, skift eller förändringar i produktionsprocessen, eller införandet av en ny typ av teknik skulle ha på utgången, även om kärngrupp av insatsvaror förblev densamma.

Medan något liknande begreppet arbetsproduktiviteten, båda mätningarna ger olika typer av information som företagare och chefer finner hjälpsam. Med arbetsproduktivitet, ligger fokus på arbetsinsatsen som krävs för att producera en enda enhet. Däremot har multifaktorproduktivitet ett mycket bredare fokus, med hänsyn till en rad olika faktorer som går in i produktion av varje producerad enhet. Av denna anledning är denna multifaktor synsätt kallas ibland den totala faktorproduktiviteten.

Industrier av alla typer kan utnyttja det grundläggande konceptet för multifaktor produktivitet. Tillverkande företag, verktyg, och även olika typer av transporter kan alla dra nytta av att använda denna typ av mätning för att förstå sambandet mellan enheterna producerade och de resurser som förbrukas för att skapa dessa enheter. När beräknas exakt, kan denna produktivitetsmätning gör det möjligt att identifiera avfall i produktionsprocessen, projekt effekten av nya faktorer på resultatet, och i allmänhet hjälpa ett företag att göra välgrundade beslut som i slutändan påverkar förmågan att producera den högsta volymen av enheter för minsta resursförbrukning.

Vad betyder Front Office personal gör?

by Quinn July 27

I affärsvärlden, framför allt i att investera, frasen "front office personal" oftast hänvisar till ett företags försäljning och marknadsföring personal. Dessa yrkesgrupper är de människor som har mest kontakt med kunder, och det är deras avdelningar som genererar merparten av bolagets intäkter. De kallas så eftersom de representerar bolaget till världen, mycket som en receptionist eller andra receptionen personal kanske. I sportinställningar, särskilt professionella team, har termen en något annorlunda innebörd. En sport front office personal oftast består av ett team ägare, reklam regissör och andra befattningshavare, men i grund och botten någon personal ledamöter förutom spelare och tränare skulle ingå i gruppen.

För många företag är front office första chans kunder och besökare har att bedöma företaget. Människor som kommer till möten och avtalade tider väntar ofta på kontoret, som ofta kombineras med en lobby. I vissa små företag, är sekreterare och administrativ personal som arbetar i receptionen kallas företagets "front office personal." Inom större företag, men frasen gäller proffs som företräder företaget i större "front office" av marknaden.

Breaking anställda i främre, mellersta och back office grupperingar tros ha sitt ursprung i den finansiella och investeringsbanksektorn, och det återstår starkast förknippas med företag inom detta område. Andra företag har anpassat terminologin, men det är inte överallt. Mycket beror på sammanhanget. Särskilt i de rättsliga och medicinska områden, "front office personal" oftast hänvisar till den administrativa personalen som bokstavligen arbetar i en front office.

Försäljning, handel och marknadsavdelningar utgör huvuddelen av ett värdepappersföretag eller annan verksamhet "" front office ". Det är dessa människor som faktiskt går ut på fältet för att göra säljsamtal och stäm produkter och tjänster på konferenser. De arbetar direkt med kunder, hjälpa dem förhandla erbjudanden, göra investeringar eller anslå medel. De avgifter och intäkter som dessa yrkesgrupper ta in genom deras front office jobb gör ofta upp huvuddelen av företagets totala driftsbudget.

Utlagda anställda anses ibland front kontorsarbetare, men detta beror ofta på konturerna av agentförhållande och vilken typ av arbete som utförs. I de flesta fall är beteckningen reserverad för yrkesmänniskor som arbetar i egen regi och är en aktiv del av företagsmålsättningsprocessen. De arbetar oftast mycket nära med yrkesverksamma inom det som kallas den "middle office" och "back office".

Den mellersta kontoret brukar består av riskhantering, intern strategi och IT-personal, och backoffice innefattar typiskt administrativa proffs. Båda grupperna är viktiga för funktionen hos företaget, men de har få interaktioner med någon utanför företagets väggar. De spelar biroller till front office personal.

Idrottslag är ett anmärkningsvärt undantag. Nästan alla idrottslag, oavsett amatör eller professionell, se deras chefer - deras president, reklamchef och finanschef, bland andra - som deras Detta skiljer dem från fältet baserade personal, nämligen tränare, "front office personal." chefer och spelare. Front kontorsarbetare i detta sammanhang innefattar nästan alla som är knuten med laget, men förväntas inte att spela en aktiv roll under tävlingarna.

Vad är Regulatory Management?

by Quinn July 27

Regulatory management är processen att effektivt övervaka genomförandet av standarder och föreskrifter för verksamheter som införts av statliga myndigheter, vilket gör en företagsenhet att stanna kvar i enlighet med dessa förordningar. Omfattningen av denna typ av förvaltningsprocessen kräver ofta att reglerings chefer är kunnig i naturen och tillämpningen av alla bestämmelser som har att göra med en specifik bransch. Med hjälp av dessa chefer, är det möjligt att utveckla olika interna riktlinjer och rutiner som gör det möjligt för företaget att inte hamna i konflikt och undvika alla typer av misstroendevotum från myndigheter.

Den exakta innebörden av regelhantering kommer att variera något, baserat på den berörda industrin. Med tillverkningsanläggningar, kommer regler som har att göra med hantering och förvaring av farliga material vara ett primärt intresse av regelverket manager. Säkerhets åtgärder som vidtas på arbetsplatsen kommer också att få en hel del uppmärksamhet, med chefen att se dessa åtgärder åtminstone träffa nuvarande normer som fastställts av en statlig myndighet. Efterlevnaden federala och statliga lagar angående löner kommer också ofta kommit under jurisdiktion av en reglerande chef.

Andra branscher och proffs kommer också innehålla reglerande hantering i sin övergripande operativa strategi. Banker och andra finansiella institutioner kommer att omfatta personal som kan hjälpa i utarbetandet interna politik och förfaranden som hjälper verksamheten att vara i enlighet med gällande federala och statliga regleringar. Även stora industrier såsom butiker måste oftast följa ett antal statliga regleringar för att undvika ådra böter och eventuellt bli föremål för en tillfällig stängning tills affärsverksamhet förs tillbaka in i överensstämmelse.

I grunden är regelhantering handlar om att se till att ett företag är verksamt inom de gränser som fastställts av en statlig enhet. Vanligtvis dessa förordningar har att göra med att skydda konsumenternas rättigheter, och att se till att arbetsmiljön är relativt säker och att specificerade uppförandekoder följs när det gäller finansiella transaktioner. Genom att välja att inleda konkreta regelhantering, företag kan verka med stöd av regeringen, ibland till och med att kunna ta emot ytterligare fördelar som ett resultat av att efterlevnaden. Konsumenterna gynnas också, så att butikerna de handlar i är relativt säker, de varor de köper uppfyller vissa normer, och de pengar de lägger i banker och andra finansiella institut har en visst skydd.

 • Gällande hantering kan bidra till utvecklingen av den inre politiken som säkerställer statliga regleringar.

Vad är kopplingen mellan ERP och BPR?

by Quinn July 27

Enterprise Resource Planning (ERP) är en programvaruplattform som hjälper företagare att avgöra hur man bäst använder sina tillgängliga resurser. Business process re-engineering (BPR) innebär att observera och analysera hur verksamheten arbetar för att fastställa förändringar som kan effektivisera driften på verksamheten. ERP och BPR kan gå hand i hand. En organisations hantering kan använda BPR som ett sätt att se på den löpande verksamheten för ett företag att avgöra hur man bäst gå vidare när man utformar eller välja ett nytt affärssystem.

Målet för affärsprocessutveckling är att avgöra vilka förändringar kan göras i hur verksamheten fungerar för att förbättra aspekter av en verksamhet. Ofta kommer BPR fokusera på en viss del av verksamheten, liksom kostnader, kundservice eller marknadsföring och reklam. Använda BPR leder inte nödvändigtvis till ERP. Även ERP och BPR är relaterade, kan en väl genomförd BPR finna att det inte finns något behov av ett ERP-plattform i branschen. Ett företag genomför BPR får bestämma att släppa ett ERP metod bland annat på grund kostnad, effektivitet, eller underhåll.

Som en integrerad typ av programvara som utför i flera avdelningar av företag, hanterar ett ERP-plattform ett antal uppgifter. Generellt ERP-program hjälpa företagare hantera sina finanser, hålla register över anställda och schemalägga användningen av sina tillgångar, om de tillgångar ingår byggnader, maskiner, arbete eller pengar. Eftersom ett ERP adresserar inte bara en affärs uppgift, men ett antal affärsuppgifter, ERP och BPR oftast används tillsammans för att förbättra verksamheten i ett företag med ett grundläggande problem att organisera sina processer och resurser.

Implementera affärsprocessanalys börjar oftast med att undersöka hur väl företaget uppfyller de mål som anges i sin mission. Effektiv BPR innebär vanligtvis dela upp befintliga affärsuppgifter i mindre enheter och förbättra processer inom de uppdelade uppgiftsenheterna. Generellt mål under BPR inkluderar förbättrad process effektiviteten, förbättra efterlevnaden av regler eller specifikationer som fastställts för produkten eller tjänsten, och förbättra kontrollen över variabler i varje process.

Precis som ERP och BPR kan användas tillsammans för att förbättra en befintlig ERP-plattform, kan en företagsledare tjäna på att använda ett befintligt affärssystem för att öka effektiviteten i BPR. En av fördelarna för ett affärssystem är att den lagrar integrerade data från alla delar av programmet, vilket gör en verkställande att komma och undersöka data för att planera de mest effektiva affärsprocessförändringar. En verkställande kan använda företagsinformation som resurs och finansiella uppgifter för att fatta de bästa besluten för förändring inom företaget.

ERP och BPR kan också användas tillsammans för att underlätta förändringsarbete. När BPR är avslutad och under förändring har fastställts, kan ERP användas för att underlätta kommunikation och informationsutbyte för de anställda som berörs av omställningsprocessen. BPR kan också användas för att hjälpa till att etablera det mest effektiva sättet att genomföra ERP användning för en befintlig arbetskraft.

« Prev 1 2 3 4 5 6 ... 10 Next »